top of page

ČASTÉ OTÁZKY

 • Pro koho je léčba Rezūm určená?
  Klinické studie dokazují, že u mnoha mužů s diagnózou BPH dochází při léčbě Rezūm k úlevě příznaků. Rezūm je indikován mužům s BPH bez věkového omezení, s objemem prostaty nad 30 ml. Je vhodnou možností pro muže, kterým změna životního stylu nepřinesla žádané výsledky, dále pro muže, kteří přestali nebo nechtějí začít užívat léky na BPH nebo mužů, jejichž stav onemocnění vyžaduje operační zákrok a dávají přednost miniinvazivní technologii bez nutnosti hospitalizace. O tom, zda je tento zákrok vhodný pro Vás, rozhodne Váš lékař.
 • Jaká je cena výkonu?
  Výkon není hrazen ze zdravotního pojištění. Cena výkonu je 69 000 Kč. Cena zahrnuje kompletní vyšetření před výkonem, vlastní výkon včetně užití anestetického plynu a kontrolní vyšetření po výkonu. Platba je zálohovou fakturou před výkonem.
 • Jak dlouho výkon trvá?
  Délka zákroku závisí na velikosti Vaší prostaty. Pohybuje se v minutách. Málokdy překročí dobu 10 min. Celkový čas, který zahrnuje i Vaše vyšetření a přípravu, se počítá v desítkách minut.
 • Za jak dlouho dojde ke zlepšení?
  Klinické studie ukazují, že většina mužů pociťuje úlevu od symptomů již 2 týdny po léčbě a postupné zlepšování pokračuje až 3 měsíce. Reakce pacientů na léčbu se však liší.
 • Jaká jsou rizika?
  Každá léčba má svá rizika. Rezūm je určen ke zmírnění příznaků a redukci tkáně nezhoubného zbytnění prostaty spojeného s LUTS (symptomy dolních močových cest). Rezūm je indikován mužům bez věkového omezení, s objemem prostaty nad 30 ml s indikací BPH. Je také indikován k léčbě zvětšené prostaty s hyperplazií centrální zóny a/nebo středovým lalokem. Potenciální rizika zahrnují, mimo jiné bolestivé močení (dysurie), krev v moči (hematurie), krev v semenu (hematospermie), pokles objemu ejakulátu, infekci močových cest, časté močení, retenci moči nebo nutkání na močení.
 • Musím být při výkonu Rezūm hospitalizovaný?
  Rezūm terapie vodní parou je miniinvazivní zákrok, takže je možné jej provádět na zákrokovém sále v režimu jednodenní chirurgie, tedy bez nutnosti hospitalizace.
 • Je zákrok Rezūm bolestivý? Budu muset užít sedativa?
  Většina pacientů popisuje relativně malé nepohodlí během této procedury. Před výkonem provádíme znecitlivění močové trubice speciálním gelem, během výkonu pacient vdechuje anestetický plyn.
 • Co je benigní hyperplazie prostaty?
  Benigní hyperplazie prostaty (BHP) je nezhoubné zvětšení prostaty, které často postihuje muže nad 60 let. Zpočátku zasahuje vnitřní část prostaty, postupné zvětšování žlázy však může vyústit až do stlačení močové trubice a způsobovat tak potíže s močením.
 • Co je prostata a jaká je její funkce?
  Prostata je žláza mužského pohlavního systému. Uložena je před konečníkem těsně pod močovým měchýřem. Prostata je přibližně stejné velikosti a tvaru jako kaštan. Žlázou prochází močová trubice, která odvádí moč z močového měchýře. Hlavní funkcí prostaty je tvorba tekutiny pro sperma (ejakulát), která vytváří prostředí pro nejlepší pohyblivost spermií a tím též pro oplodnění vajíčka. Těsně před mužským orgasmem vytlačí svaly pánve stahem ejakulát z prostaty do močové trubice. Rovněž spermie, které se tvoří ve varlatech, jsou v průběhu orgasmu vytlačovány spolu s tekutinou prostaty do močové trubice.
 • Jak často se vyskytuje zvětšená prostata?
  Zvětšená prostata je běžná u mužů nad 60 let. Pravděpodobnost vzniku zvětšené prostaty stoupá s věkem, zvětšenou prostatu má 80 % mužů nad 80 let, ačkoli jen 40 - 50 % z nich má příznaky zvětšené prostaty.
 • Jaké jsou příznaky zvětšené prostaty?
  Zvětšená prostata nebolí, takže o ní ani nevíte, dokud se neprojeví potíže. Nejběžnějšími příznaky zvětšené prostaty jsou tyto potíže při močení: slabý proud moče, pocit neúplného vyprázdnění močového měchýře, potíže při začátku močení, časté močení, nutkavá naléhavost k močení (problémy s odložením močení), časté probouzení v noci a nucení na močení, přerušovaný proud moče (močení se na chvíli zastaví a poté se opět spustí). U někoho se projevuje jen jeden z těchto příznaků, u jiného dva anebo také všechny. Někdy se zvětšení prostaty ohlásí přímo zástavou močení - pak je samozřejmě nutné vyhledat akutní pomoc. Někdy se projeví krvácením do moče, jindy opakovanými potížemi s infekcí močových cest. Je třeba si uvědomit, že typický pro toto onemocnění je jeho vleklý průběh. Potíže se postupně rozvíjejí a trvají – nebo se zhoršují, často měsíce a léta. Blokáda dolních močových cest způsobená zvětšením prostaty může vést k opakovaným infekcím močového traktu, k náhlé zástavě močení nebo k postupnému poškození močového měchýře i ledvin.
 • Jaké zvětšení prostaty již znamená problém?
  Mnoho pacientů vyhledá urologa poté, co při vyšetření konečníku či na ultrazvuku lékař zjistí zvětšenou prostatu. Velikost prostaty však se stupněm obtíží přímo nesouvisí. Někdy i mírně zvětšená prostata může způsobit až zástavu močení. Velikost prostaty má význam především pro určení typu léčby.
 • Jak zvětšenou prostatu vyšetřujeme?
  Nejdůležitějším faktorem při vyšetřování zvětšené prostaty jsou zdravotní potíže. Ošetřující lékař Vás požádá, abyste detailně popsali všechny příznaky, které pociťujete při močení. Nedílnou součástí je vyšetření konečníkem. Prostata je uložena před konečníkem. Lékař proto provede vyšetření tak, že vsune prst v navlhčené rukavici do konečníku. Bude tak hmatat prostatu a usoudí, zda je zvětšená, zda jsou v ní hrbolky nebo jiné abnormality. Vyšetření konečníkem může být nepříjemné, není však bolestivé. Vyšetření konečníkem může odhalit nejen zvětšenou prostatu, ale i nádor prostaty. Právě proto doporučujeme každoroční vyšetření prostaty u mužů nad 50 let nebo u mužů nad 40 let s rizikovými faktory, například při výskytu nádoru prostaty v rodině. Okamžité vyšetření doporučujeme mužům, kteří pociťují jakékoli dlouhodobé příznaky zvětšené prostaty.
 • Způsobuje zvětšená prostata vznik nádoru prostaty?
  Ne. Zvětšená prostata není onkologické onemocnění a nemůže vést ke vzniku zhoubného nádoru, i když obě onemocnění mohou existovat současně. Ačkoli v raném stádiu nádoru prostaty pacienti nepociťují žádné příznaky, lékaři doporučují každoroční vyšetření a krevní testy. Nádor v počátečním stadiu, které trvá mnohdy mnoho let, žádné potíže nezpůsobuje. Nepokročilý nádor prostaty se pozná pouze na základě vyšetření konečníkem a krevního testu na PSA (prostatický specifický antigen). Vyšetřením krevního vzorku se stanoví hodnota PSA - pokud je jeho hodnota vyšší, než je normální (nejčastěji se za tuto hodnotu považuje 4 ng/ml), odebere urolog z prostaty vzorky na mikroskopické vyšetření, které prokáže nebo neprokáže zhoubné bujení v prostatě. Pokud se u nádoru projeví potíže, jedná se o úplně stejné příznaky jako při zvětšené prostatě, jak je popsáno výše. To se však již obyčejně nejedná o počáteční stadium nádoru. Vyloženě pokročilé onemocnění s metastázami se může projevit bolestmi kostí, zlomeninami již při nepatrném úrazu, celkovou únavou, hubnutím nebo dechovými obtížemi.
 • Ovlivňuje zvětšená prostata sexuální život?
  Zbytnění prostaty sexuální funkce nijak neovlivňuje. Pokud je onemocnění pokročilé, může se projevovat a obtěžovat častým nucením k močení. Po operaci (transuretrální resekce prostaty, odstranění prostaty laserem) se může u pacienta objevit tzv. retrográdní ejakulace (výron semene zpět do močového měchýře místo močovou trubicí z těla ven). Většinou se jedná o stav trvalý, který však většině mužů nijak nevadí a který se může vyskytnout i při léčbě některými léky na zvětšenou prostatu. Potom ovšem znemožňuje plodit děti přirozenou cestou, je však možné odebrat sperma k umělému oplodnění.
 • Kdy je nutno začít zvětšenou prostatu léčit?
  Zvětšená prostata jako taková ještě nemusí být dostatečným důvodem k léčbě. S ošetřujícím lékařem se můžete rozhodnout léčbu prozatím odložit, bezpodmínečně však budete pravidelně docházet na vyšetření, abyste znal aktuální stav Vaší prostaty. Pokud však příznaky způsobené zvětšenou prostatou budou závažně ovlivňovat močový trakt, lékař doporučí vhodnou léčbu.
 • Jak zvětšenou prostatu léčíme?
  V léčbě zvětšené prostaty používáme léky a chirurgické zákroky. Každá z metod má v léčbě své přesné místo i naději na úspěch. Před 15-20 lety byla operace téměř jediným řešením a jednalo se o jednu z nejčastěji prováděných operací vůbec. Dnes je však většina pacientů léčena léky (alfablokátory), které příznaky zmírní natolik, že operace není nutná. Tyto léky jsou obyčejně určeny k trvalému užívání, uvolňují svalovou tkáň prostaty a tím uvolňují i blokádu močové trubice. Operační řešení je vyhrazeno pro pacienty, kteří mají velké potíže s močením, a léky u nich již nepomáhají. A také určitě pro ty, u kterých se projevily komplikace – opakovaná zástava močení, krvácení z prostaty do moče, opakované infekce močového měchýře způsobované nedokonalým vyprazdňováním měchýře, kameny v močovém měchýři, poškození funkce ledvin v důsledku pokročilého onemocnění a dlouhodobých potíží s vyprazdňováním.
 • Může operace zvětšené prostaty ochránit muže od nádoru prostaty?
  Ne. Řada pacientů, aby se vyhnuli rozvoji vzniku nádoru naléhá na operaci zvětšené prostaty, i když způsobuje jen malé potíže. To je ale mylná představa. Při operaci zvětšené prostaty se totiž vždy odstraňuje pouze její centrální část, která brání volnému močení. Zhoubný nádor naopak vzniká v okrajových částech žlázy, které se při těchto operacích ponechávají.
 • Může se zvětšená prostata zanedbat?
  Ano. Léčbu je sice možno zahájit v kterékoli fázi nemoci, ale pokud již došlo k zástavě močení nebo pokud se močový měchýř celá léta vyprazdňuje jen obtížně a s námahou, dojde k jeho poškození, které je trvalé i po operačním odstranění prostaty. To znamená, že ani po operaci prostaty není močení zcela ideální. Dlouhodobé užívání některých léků předepisovaných k léčbě zvětšené prostaty (alfa-blokátory, finasterid) snižuje riziko zástavy močení či nutnosti budoucí operace. Určitě to však neznamená, že tyto léky musí trvale užívat všichni muži, kteří mají minimální problémy s močením, nebo že jejich užívání znamená jistotu, že k těmto komplikacím nedojde. Zbytnělá prostata obtěžuje, na životě však přímo neohrožuje. Pokud je onemocnění zanedbané a významně omezuje vyprazdňování močového měchýře, může přispět k postupnému poškozování ledvin. Při včasném záchytu a léčbě této nemoci však tyto komplikace rozhodně nehrozí.
 • Existuje nějaká prevence zvětšené prostaty a nádoru prostaty?
  Ne. Kromě jediné, a tou je kastrace. Působí spolehlivě, zejména je-li provedena ještě před pubertou. Eunuši na zvětšenou prostatu netrpí. Jedinou možností je pravidelná preventivní prohlídka u svého urologa.
bottom of page