top of page

PŘÍZNAKY

Zvětšená prostata může močení ovlivnit mnoha způsoby. Obecně lze říci, že nemocní trpí příznaky vyprazdňovacími (obstrukční příznaky) a jímacími (iritační příznaky). K obstrukčním příznakům patří obtížné močení, slabý nebo přerušovaný proud moče a pocit neúplného vyprázdnění močového měchýře. K iritačním příznakům patří častější močení, nucení na močení a bolest při močení. Potíže při močení způsobené zvětšenou prostatou mohou být velmi nepříjemné a mohou vést k významným změnám v životě postiženého. Závažnost příznaků není vždy závislá na velikosti prostaty. Podobně nepříjemné příznaky může způsobovat normální nebo dokonce malá prostata, a naopak výrazně zvětšená prostata může být spojena jen s minimálními obtížemi. Někteří muži snášejí i velmi nepříjemné pocity, které poruchu močení doprovázejí, zatímco jiní hledají pomoc již při mírných příznacích. Pacienti snášejí lépe příznaky spojené s obstrukcí a mnohem častěji se snaží zbavit iritačních příznaků.

VYPRAZDŇOVACÍ PŘÍZNAKY

  • obtížný start močení (nemocný musí čekat nebo tlačit, než začne močit, často si při močení sedá);

  • slabý a/nebo přerušovaný proud moče;

  • bolest nebo pálení při močení;

  • pocit nedokonalého vyprázdnění měchýře po vymočení;

  • extrémním příznakem je zástava močení (retence moče) a odkapávání moče z přeplněného močového měchýře po kapkách.

JÍMACÍ PŘÍZNAKY

  • časté nucení na močení, močení v noci;

  • močení v krátkém intervalu;

  • náhlé močení (imperativní), někdy provázené nechtěným únikem moče.

bottom of page