top of page

OPERACE

REZŪM

TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE PROSTATY (TURP)

Je „zlatým standardem“ v operační léčbě zvětšené prostaty. Nemocní hovoří o tom, že se jim prostata "frézuje". TURP provádíme většinou u prostat do velikosti 60 gramů, v celkové nebo svodné anestezii a za krátkodobé hospitalizace (většinou 4-5 dní). Jedná se o endoskopický výkon, kdy za kontroly zraku zavádíme do močové trubice přístroj (resektoskop), s jehož pomocí elektrickou kličkou odstraňujeme tkáň prostaty, která uzavírá močovou trubici a brání odtoku moče. Během výkonu stavíme krvácení pečlivě koagulačním proudem. Resekovanou tkáň vyplachujeme tubusem resektoskopu a poté zavádíme dvou nebo třícestný permanentní katetr, jehož nafouknutý balónek tamponuje resekční plochu, která vznikla odstraněním tkáně prostaty. Operace trvá přibližně jednu hodinu. Bezprostředně po výkonu pacienta umísťujeme na lůžko s monitorací tlaku, pulsu a průchodnosti močové cévky. Katetr se ponechává většinou 2-4 dny. Během těchto dnů může být moč krvavá a může vyžadovat průběžné proplachování katetru, aby se zabránilo vytváření krevních sraženin. Když je moč dostatečně čistá, katetr odstraňujeme a pacient močí sám. „Lůžko“ po operaci se zhojí během 4-8 týdnů, po tuto dobu se mohou objevit obtíže s močením, krvácení do moče nebo močové infekce. Mezi komplikace po výkonu patří krvácení (5 %), inkontinence (únik) moče (1 %) a retrográdní ejakulace (zpětný tok spermatu do močového měchýře při výronu spermatu (60 %). V delším časovém odstupu se může vytvořit jizva a zúženina v hrdle močového měchýře nebo v močové trubici.

LASEROVÁ ENUKLEACE PROSTATY

Laserové techniky jsou slibnou metodou odstraňování zbytnělé tkáně prostaty. Laser může být použit buď ke koagulaci tkáně, nebo k její vaporizaci (odpaření). Koagulační technika nazývaná vizuální laserová ablace (ablace = odstranění) působí tak, že přeruší přívodní krevní a odvádějící lymfatické cévy, což vede k odumření zbytnělé tkáně. K odloučení této mrtvé tkáně však dojde zpravidla až za několik týdnů nebo měsíců, což znamená, že se účinek léčení plně projeví se zpožděním. Vaporizace je účinná okamžitě.

TRANSURETRÁLNÍ INCIZE PROSTATY

Při transuretrální incizi prostaty provede urolog endoskopicky pouze jeden nebo dva řezy na prostatě, uvolní tak hrdlo močového měchýře a sníží tlak na močovou trubici. Urolog prostatu pouze nařízne, ale neodstraňuje. Výkon provádíme v celkové nebo svodné narkóze, je méně invazivní než TURP a je spojen s nižším výskytem komplikací, zejména tzv. retrográdní ejakulace.

TERMOTERAPIE

Transuretrální mikrovlnná terapie (TUMT), nazývaná také termoterapie, dodává tepelnou energii, která ničí nadbytečnou prostatickou tkáň. Tato léčba může pomoci zejména mužům s větší prostatou a střední až těžkou obstrukcí močového měchýře. Byly zkoušeny různé metody, při nichž se prostata v jednom nebo několika sezeních ohřívá na nejméně 50°C. Při této léčbě se zavede do močové trubice mikrovlnná sonda a k jejímu přesnému umístění se použije ultrazvuk. Samotná sonda je vložena do chladicí trubice, která chrání sliznici močové trubice před přímým působením tepla. Prostata je zahřívána mikrovlnnými, počítačem řízenými impulsy, přiváděnými sondou. Při dosažení příliš vysoké teploty počítač zastaví přívod tepla a v léčení se pokračuje až při poklesu teploty na bezpečnou hodnotu. Léčebná procedura trvá jednu nebo dvě hodiny, pacient ihned po jejím skončení může odejít domů. Asi 30 % pacientů pociťuje při léčení určitou bolest. Později se může objevit otok v močových cestách, který brání močení a vyžaduje proto na přechodnou dobu použít katetr dokud otok neustoupí.

PROSTATICKÉ STENTY

Stenty používané při léčbě zvětšené prostaty jsou protézy ve tvaru trubičky, které se zavádějí do močové trubice. Jsou vyrobeny ze speciálních slitin, které nereagují s tkáněmi. Výkon provádíme v místní anestezii. Síťovitou ohebnou trubičku zavádíme do močové trubice, kde se roztáhne a usnadňuje tak průtok moče.

OTEVŘENÁ PROSTATEKTOMIE

Otevřená prostatektomie je „klasická“ operace řezem přes dolní polovinu břicha. Principem operace je odstranění celé zvětšené části žlázy a ponechání pouze žlázek v tzv. chirurgickém pouzdru prostaty. Ani při této operaci tedy nemocný nepřichází o celou prostatu. Dnes ji používáme pouze u těžších forem onemocnění, kdy je prostata významně zvětšena nebo pokud se u pacienta vyskytují další komplikace (kámen v močovém měchýři). Provádíme ji u prostat nad 60 gramů objemu, v celkové nebo svodné narkóze a za zhruba týdenní hospitalizace.

Definitivní zhojení prostatického lůžka nastává za 4-6 měsíců. Pooperační komplikace jsou stejné jako u TURP.

U všech výše operačních technik může docházet k opakovanému výskytu choroby, neboť prostata může „dorůst“. Nelze také vyloučit vnik karcinomu prostaty v „lůžku“.

bottom of page